Na podstawie zamieszczonych ilustracji oraz wiedzy własnej

Pobierz

Na podstawie tekstu, fotografii oraz danych zamieszczonych w tabeli wykonaj poniższe polecenia.. Źródło 1.. Odpowiedz przez Guest.. a) b) c) 2. Przyjrzyj się fotografii i wykonaj polecenia.a)b)3.Na podstawie zamieszczonych fragmentów tekstów (Jana Kochanowskiego "Pieśń XIX i Giovanniego Mirandoli) oraz własnej wiedzy o epoce określ renesansowe poglądy na miejsce człowieka we wszechświecie i społeczeństwie.. Praca.. A. John Kay B. James Watt C. Samuel Morse D. Benjamin Franklin 2.Wszystko w załączniku.1.. Radziwiłł, W. Roszkowski, Historia , Warszawa 1998, s. 53. Podaj dokładne daty ich uchwalenia (dzień, miesiąc, rok).. na podstawie tekstu i własnej wiedzy wymień trzy różnice między opisaną technopolią a tradycyjnym okręgiem przemysłowym.Na podstawie tekstu źródłowego oraz własnej wiedzy wykonaj polecenie.. Wykonaj polecenia na podstawie zamieszczonych ilustracji oraz wiedzy własnej.. Podaj nazwę przedmiotu przedstawionego na ilustracji: .na podstawie ilustracji (źródło B) oraz wiedzy pozaźródłowej Wymień dwa, widoczne na ilustracji, elementy charakterystyczne dla stylu renesansowego.Na przykładzie zamieszczonego tekstu oraz własnej wiedzy odpowiedz na pytania.. Na podstawie: T. Maresz, K. Juszczyk, Historia w źródłach nie tylko pisanych, Starożytność i średniowiecze, Toruń 2004, s.36.. Po gimnazjum - strona 20.Na podstawie ilustracji oraz wiedzy własnej wytłumacz, co symbolizuje przedstawiona scena..

Wykonaj polecenia na podstawie zamieszczonych ilustracji oraz wiedzy własnej.

Obraz przedstawia: (1 p.. Podaj nazwę stylu architektonicznego przedstawionego obiektu oraz cechę wskazu-jącą na ten styl.. B. Wyjaśnij, jaką funkcję pełnił ukazany na ilustracji budynek.Na podstawie tekstów źródłowych oraz własnej wiedzy napisz, z jakich dokumentów pochodzą powyższe fragmenty.. B. Podaj rok, w którym przyjazd ten miał miejsce.. Oświadczam oficjalnie, że nie chcemy z wami koalicji, a ogólne nie chcemy mieć z Wami nic wspólnego.Na podstawie klimatogramów wykonaj polecenia.. 2-o.EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE.. Podaj co najmniej trzy walory przyrodnicze i kulturowe wybrzeża Bałtyku.. Do każdego opisu dopisz nazwę właściwej mniejszości narodowej oraz numer, którym oznaczono na mapie obszar jej zwartego zamieszkiwania.Na podstawie tekstów źródłowych i własnej wiedzy wykonaj polecenia.. (dostęp: 21.01.18).. Na podstawie zamieszczonej ilustracji (obrazu Wojciecha Kossaka) wykonaj zadania: (3 p.). 2015-12-13 18:51:52Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. PEKIN 2008 Źródło: http:/rece-precz-od-……….net/result/news/id/606 A.. (2 pkt) Na podstawie fragmentu wiersza Reduta Ordona (zamieszczonego na następnej stronie) i własnej wiedzy wykonaj polecenia.. PEKIN 2008 Źródło: http:/rece-precz-od-……….net/result/news/id/606 A..

Na podstawie zamieszczonej ilustracji i wiedzy własnej odpowiedz na pytania.

2016-10-27 19:01:34 Korzystając z ilustracji , wykonaj polecenia; 2012-03-11 10:20:28 Wykonaj polecenia na podstawie tekstu źródłowego oraz wiedzy własnej .. Oferty pracyNa podstawie ilustracji i własnej wiedzy wykonaj polecenia.. Zakres rozszerzony.. Zawartość tego gazu w przypowierzchniowej warstwie wody związana jest z rozwojem roślin i procesem fotosyntezy, podczas której jest wytwarzany.. Na .wykonaj polecenia na podstawie tekstu, ilustracji oraz innych.. a)Podaj pełne nazwy formacji wojskowych, które posługiwały się przedstawionymi emblematami A-B-b)Wyjaśnij, do czego nawiązują widniejące na rysunku symbole A-B-c)Zapisz miejsca walk jednostek wykorzystujących te emblematy A-B-Na podstawie zamieszczonej karykatury oraz wiedzy własnej wykonaj polecenia, określ do jakiego problemu związanego z funkcjonowaniem systemu partyjnego nawiązuje ilustracja.. Egzamin maturalny z historii Poziom podstawowy 15 Warszawa jedna twojej mocy się urąga, Podnosi na cię rękę i koronę ściąga, Koronę Kazimierzów, Chrobrych z twojej głowy, Boś ją ukradł i skrwawił, synu .Na podstawie ilustracji wykonaj polecenia.. 1.Wykonaj polecenia na podstawie zamieszczonych ilustracji oraz wiedzy własnej.Na podstawie własnej wiedzy oraz ilustracji z ćwiczenia 7, wskaż, których gazów dotyczą zamieszczone niżej stwierdzenia..

Na podstawie zamieszczonych ilustracji oraz - Zadanie 16: Zrozumieć przeszłość.

Wszystko w załączniku.. )Na podstawie ilustracji i własnej wiedzy wykonaj polecenia.. Po tym nakryciu glowy (podobnym do splaszczonego helmu z wystajacym tylem) mozna wnioskowaz, ze na ilustracji znajduje sie faraon z Dolnego .Opublikowany in category Historia, 28.09.2020 >> .. Gaz ten uwalniany jest w procesie rozkładu substancji organicznych.Na podstawie ilustracji i wiedzy własnej wykonaj polecenia.. Za tę Nakrycie glowy faraona nosi nazwe deszret, byla to tzw. Na ich podstawie i wiedzy własnej wykonaj polecenia: (2 p.). Bolesław, książę polski, dowiedziawszy się o śmierci cesarza Henryka, pałał […] do tego stopnia pychą, że przywłaszczył sobie nieprzystojnie koronę [królewską] […].. Autorzy przytoczonych fragmentów - Jan Kochanowski i Giovanni Mirandola, to pisarze renesansowi.Kalkulator zdolności kredytowej.. Czerwona korona Dolnego Egiptu.. Podaj nazwę wydarzenia, które zostało zapoczątkowane przez ten przyjazd.. )Na podstawie informacji zamieszczonych w podręczniku oraz własnej wiedzy uzupełnij tabelę.. Polacy w koalicji antyhitlerowskiej.. 28 maja 2020Na podstawie zamieszczonej ilustracji oraz wiedzy własnej odpowiedz na poniższe pytania.. EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE .Na podstawie mapy i własnej wiedzy uzupełnij tabelę dotyczącą mniejszości narodowych w Polsce..

Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli wykonaj polecenia.

Podaj nazwę problemu, który został zilustrowany na plakacie.Arkusz - poziom podstawowyA.. Podaj dokładną datę oraz nazwę układu, którego zawarcie zostało przedstawione w obu źródłach.. łamanie praw człowieka B. Przykład poprawnej odpowiedzi: • Prawa człowieka przynależą każdemu człowiekowi bez względu na to, jakiej władzy podlega - mają je też obywatele ChRL.. Fragment Roczników kwedlinburskich* Koronacja Bolesława Chrobrego 1025.. Jam jest Pan, Bóg twój, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.. Wśród poniższych postaci wskaż twórcę maszyny parowej.. Odwołując się do elementów graficznych rysunku, uzasadnij, że ma on charakterNa ilustracji przedstawiono model maszyny parowej..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt