Jakie formy wypowiedzi na egzaminie ósmoklasisty 2021

Pobierz

Uczniowie będą musieli odpowiedzieć na pytania zamknięte i otwarte z treści lektur oraz czytania ze zrozumieniem.. angielskiego do napisania będzie krótki tekst do 120 wyrazów.. W poleceniu, które napisane będzie w języku polskim, podany .W tym roku wymagania na egzaminie są mniejsze, bo przez większość roku szkolnego uczniowie uczyli się zdalnie.. Nowe wymagania egzaminacyjne: j. polski, matematyka, j. angielski.. To .w przypadku egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego: zmniejszenia zakresu treści sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych, np. ograniczona będzie liczba lektur obowiązkowych, formy wypowiedzi ograniczone zostaną do dwóch: rozprawka albo opowiadanie,Co będzie na egzaminie ósmoklasisty 2021?. IV.w przypadku egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego: zmniejszenia zakresu treści sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych, np. ograniczona będzie liczba lektur obowiązkowych, formy wypowiedzi ograniczone zostaną do dwóch: rozprawka albo opowiadanie,Na podstawie Informatora o egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego od roku szkolnego 2018/19: Na podstawie Aneksu do Informatora o egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego obowiązującego w roku szkolnym 2020/2021: Czasownik: 1. archiwum Polska PressWyniki majowego egzaminu ósmoklasisty uczniowie poznają 2 lipca 2021 r. Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty otrzymają 9 lipca 2021 r. Egzamin ósmoklasisty 2021.Na egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego ograniczona będzie liczba form wypowiedzi pisemnej, które mogą się pojawić w wypracowaniu..

Ponadto formy wypowiedzi będą ograniczone do dwóch.

Propozycje MEN.. Na egzaminie z języka polskiego zgodnie z zapowiedzią była ograniczona liczba form wypowiedzi pisemnej, które pojawiły się w wypracowaniu - do wyboru w arkuszu były rozprawka lub opowiadanie twórcze.Umiejętność tworzenia różnych form wypowiedzi, m.in. rozprawki, przemówienia, artykułu, opowiadania twórczego, ogłoszenia, notatki, zaproszenia, plakatu.. 2) tworzy spójne wypowiedzi w następujących formach gatunkowych: zaproszenie, ogłoszenie, rozprawka, opowiadanie z dialogiem (twórcze i odtwórcze), opis postaci, przedmiotu, krajobrazu, prosta notatka; 3) wykonuje przekształcenia na tekście cudzym, w tym skraca, streszcza, rozbudowuje i parafrazuje; 4) formułuje pytania do tekstu.. Czasowniki posiłkowe, np. be, do: 3.. Język polski: mniej lektur obowiązkowych, tylko 2 formy wypowiedzi: rozprawka lub opowiadanie; mniej (o 5 pkt) zadań w arkuszu, pełny czas na rozwiązanie zadań (120 minut) wypracowanie na podstawie wybranej przez ucznia lektury obowiązkowej, bez wskazania której; Matematyka:Egzamin ósmoklasisty 2021 składa się z trzech części, a mianowicie z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego.. Będzie łatwiejSprawdźcie wraz z naszymi odpowiedziami do egzaminu!.

Zobacz koniecznie: Egzamin ósmoklasisty 2021: Język angielski.

Czasowniki modalne: can, np.ograniczona będzie liczba lektur obowiązkowych, formy wypowiedzi ograniczone zostaną do dwóch: rozprawka albo opowiadanie, zmniejszeniu (o 5 pkt) liczby zadań do rozwiązania w pierwszej części arkuszaZ kolei wśród zadań otwartych będą i takie, w których trzeba będzie uzupełnić lukę w wypowiedzi, a także zadania krótkiej odpowiedzi (sprawdzające, czy uczeń potrafi tworzyć różne, krótkie formy wypowiedzi użytkowych, czyli np. napisać zaproszenie lub ogłoszenie) oraz zadanie rozszerzonej odpowiedzi - tu z kolei konieczne będzie napisanie wypracowania na zadany temat.. Egzamin ósmoklasisty - zmieniony zakres materiału z polskiegoOceniając wypowiedź ucznia w tym kryterium, egzaminator będzie rozważał m.in., czy: • wypowiedź jest zgodna z formą wskazaną w poleceniu • w wypowiedzi ujęte zostały wszystkie kluczowe elementy tematu, np. czy uczeń w odpowiedni sposób odwołał się do lektury wskazanej w poleceniu • wypowiedź jest w całości na temat.Już w czwartek 27 maja ostatni dzień maratonu egzaminacyjnego, który zakończy się językiem angielskim (start o 9.00)..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt