Liczebniki nieokreślone niemiecki

Pobierz

jednokrotność.. Tworzy się je od liczebników głównych przez dodanie przyrostka -fach, np. zweifach, dreifach itd.. np.Liczebniki oznaczające numery autobusów, linii tramwajowych, ocen itp. pisane są wielką literą i są zawsze rodzaju żeńskiego: Liczebniki główne są nieodmienne.. kein, keine, kein (żaden, żadna, żadne) W liczbie pojedynczej odmienia się jak rodzajnik nieokreślony, w liczbie mnogiej jak rodzajnik określony.. default (niezweryfikowany), czw., 09/12/2013 - 21:03.. - ste Wyjątki: 1. der erste (= pierwszy) 3. der dritte (= trzeci) 7. der siebte (= siódmy) 8. der achte (= ósmy)Darmowy kurs języka niemieckiego Liczebniki główne w języku niemieckim Liczebniki główne - Die Kardinalzahlen Liczebniki główne odpowiadają na pytanie "wie viel (e)?". Dla liczbe dwa możliwe jest utworzenie dwóch liczebników mnożnych - doppelt i .Nov 29, 2020Die Zahlen - Liczebniki W języku niemieckim występują następujące grupy liczebników: - liczebniki główne die Kardinalzahlen- liczebniki porządkowe die Ordnungszahlen- liczebniki ułamkowe die Bruchzahlen- liczebniki dziesiętne die Dezimalzahlen- liczebniki nieokreślone die unbestimmten Zahlen&nbs.. czytaj więcej »W języku niemieckim występują następujące grupy liczebników: - liczebniki główne (die Kardinalzahlen) - liczebniki porządkowe (die Ordnungszahlen) - liczebniki ułamkowe (die Bruchzahlen) - liczebniki dziesiętne (die Dezimalzahlen) - liczebniki nieokreślone (die unbestimmten Zahlen) , np.: wenig (mało), viel (dużo).Liczebniki ułamkowe (Bruchzahlen) tworzone są w języku niemieckim od liczebników porządkowych za pomocą przyrostka -tel (etymologicznie Teil = "część"), np. ..

liczebnik nieokreślonyRodzajniki nieokreślone; Rodzajniki określone; Rzeczownik i jego rodzaje; ...

NIEMIECKI OFFLINE & FREE Kod QR: .. ZahlwOrter 1 - Liczebniki 1 - Niemiecki słownik tematyczny.. Odmiana czasownika haben (mieć) Odmiana czasownika haben 2; Odmiana czasownika sein (być) Odmiana czasownika sein 2; Odmiana czasowników nieregularnychRodzajnik nieokreślony; Rodzajnik nieokreślony 2; Rodzajnik w bierniku; Liczba mnoga; Liczba mnoga 2; Liczba mnoga 3; Liczba mnoga 4; Dni tygodnia; Dni tygodnia 2; Zawody; Zawody 2; Czasownik Menu Toggle.. Wyjątkiem jest tu oczywiście rodzaj męski, gdzie Nominativ: der/ein/kein zmienia się w Akkusativ na .Tłumaczenia dla hasła " liczebnik " w polsko » niemiecki słowniku (Przełącz na niemiecko » polski ) liczebnik

Poniżej znajdziesz tabele z odmianą rodzajnika określonego, nieokreślonego i przeczenia kein w bierniku w języku niemieckim.

Po ostatnich ulewach ewakuowano mieszkańców kilkudziesięciu gospodarstw.. jednokrotny.. Liczebniki po niemiecku .. Rodzajnik nieokreślony 21 lekcja - Stopniowanie przymiotników 22 lekcja .Słowniki / Niemiecki Inne rodzaje liczebników (Weitere Zahlwörter) poleca 34% 6 głosów Treść Liczebniki określające wielokrotność tworzymy poprzez dodanie do liczebnika głównego końcówki -mal, -malig, -fach: ein mal - raz zwei mal - dwa razy zwei malig - dwukrotny vier malig - czterokrotny zwei fach (doppelt) - podwójny drei fach - potrójnyMatura z języka niemieckiego.. Zauważ, żę Akkusativ (biernik) jest bardzo podobny do Nominatv.. Rodzajnik nieokreślony w języku niemieckim poprzedza rzeczownik, który oznacza osobę lub rzecz bliżej nam nieznaną, nieokreśloną bądź też jedną z większej liczby podanych osób lub rzeczy.. Liczebniki główne piszemy małą literą z wyjątkiem trzech, które są rzeczownikami: die Null - zero die Million - milion die Milliarde - miliardJul 11, 2020liczebniki ułamkowe i nieokreślone - liczebniki porządkowe po niemiecku - Dopasuj liczebniki - Liczebniki - uzupełnij - Числительные 1-10 - LiczebnikiRodzajnik nieokreślony; Rodzajnik nieokreślony 2; Rodzajnik w bierniku; Liczba mnoga; Liczba mnoga 2; Liczba mnoga 3; Liczba mnoga 4; Dni tygodnia; Dni tygodnia 2; Zawody; Zawody 2; Czasownik Menu Toggle..

W języku niemieckim istnieje szereg przymiotników na wyrażenie nieokreślonych bądź nie do końca sprecyzowanych wartości liczbowych.

liczebnik porządkowy Ordnungszahl r.ż.. W liczbie mnogiej występuje tylko rodzajnik określony Rodzajnik nieokreśłony używamy gdy mówimy o czymś po raz pierwszy.. dwukrotny.. liczebnik główny Ordinalzahl r.ż.. liczebnik Numerale r.n.. Wyjątek stanowi jedynie liczebnik eins, odmieniający się jak rodzajnik nieokreślony: play Ich habe eine Schwester.Treść Liczebniki nieokreślone - podają przybliżoną, niezbyt dokładną ilość osób lub przedmiotów, odmieniają się przez przypadki i rodzaje: W drodze nad morze zatrzymam się parę dni w Warszawie.. Rodzajnik określony używamy gdy mówimy o czymś konkretnym, o czym co już raz wspomnieliśmy.2) Należy pamiętać, że w języku niemieckim wszystkie liczebniki złożone do miliona piszemy łącznie, np. 26 437 - sechsundzwanzigtausendvierhundertsiebenunddreißig Liczebników głównych używamy w następujących przypadkach: do określania liczby, gdzie rzeczownik stoi bez rodzajnika, do podawania czasu zegarowego ,do podawania roku w datach 0 - nullZaimki nieokreślone man es - liczebniki porządkowe po niemiecku - Liczebniki - Liczebniki - Liczebniki - rodzaj męskoosob.. Na starcie biegu maratońskiego stanęło kilkuset zawodników.Liczebniki porządkowe Liczebniki porządkowe tworzy się, dodając od 1. do 19. końcówkę "-te"; od 20. końcówkę "-ste"..

Liczebniki w języku niemieckim:einer, eine, eines (jakiś, jakaś, jakieś) Zaimek nieokreślony einer odmienia się jak rodzajnik nieokreślony.

Gramatyka j. niemieckiego - odmiana czasownika - budowa zdań oznajmującym .. / czas zegarowy / daty - czas zegarowy - ćwiczenia interaktywne - zaimek osobowy, dzierżawczy i zwrotny - zaimek nieokreślony man - rodzaj rzeczownika i rodzajniki - przypadki - tabelka .. Liczebniki główne - ćwiczenia .Liczebniki mnożne i nieokreślone.. Liczebniki mnożne określają liczbę części danego obiektu lub liczbę egzemplarzy, w jakiej obiekt ten jest dostępny..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt