Od podanych przymiotników utwórz rzeczowniki abstrakcyjne

Pobierz

zgodny-_____ spokojny-_____ skromny-_____ uczciwy-_____ kulturalny-_____ inteligentny-_____ wrażliwy .. Question from @Wikkkka26 - Gimnazjum - Polski.. Zdania podane w załączniku.. Rzeczowników tych używamy zamiast przymiotników.. Od podanych wyrazów utwórz inne części mowy: wiódł (czasownik) - .. obóz (przymiotnik) - .. gniótł (czasownik) - .. powrót (przymiotnik).- .Oct 8, 2021Rzeczowniki te: • podkreślają typową dla danej osoby cechę - tworzymy przez dodanie do przymiotnika lub imiesłowu końcówki -e - przymiotnik bekannt - znany der Bekannte / ein Bekannter - znajomy die Bekannte / eine Bekannte - znajoma - imiesłów czasu teraźniejszego (Partizip I) reisend - podróżując der Reisende / ein Reisender - podróżny die Reisende / eine .Apr 8, 2021Od podanych rzeczowników utwórz czasowniki przymiotniki i przysłówki rzeczowniki czasowniki przysłówki smutek .. Akrobata musi wykazać się zwinnością.. zgodny-.. spokojny-.. skromny-.. uczciwy-.. kulturalny-.oliwia181818 zgodny - zgodność spokojny - spokój skromny - skromność kulturalny - kultura inteligentny- inteligencja wrażliwy - wrażliwość Odpowiedź na zadanie z Słowa na start!. Daję Najlepsze : * 3 oceny | na tak 66% 2 1Od podanych przymiotników utwórz rzeczowniki abstrakcyjne: a.mądry b.dobry c.piękny d.łagodny e.zazdrosny f.niesprawiedliwy g.leniwy h.zarozumiały i.przyzwoity j.miłosierny k.wrogi l.uczciwy m.pokorny Bardzo proszę o szybka odpowiedz i z góry dziękuje =)Od podanych przymiotników utwórz rzeczowniki abstrakcyjne PROSZE 2011-11-21 13:55:24; Od podanych czsowników i przymiotników utwórz rzeczowniki: biegać, czytać, grać, czerwony dobry, zdolny, 2013-01-02 16:41:16; Do podanych przymiotników utwórz przysłówki 2011-04-28 16:25:24; Od podanych czasowników i przymiotników utwórz rzeczowniki..

Od podanych przymiotników utwórz rzeczowniki abstrakcyjne.

spokojny-.. skromny-.. uczciwy-.. kulturalny-.. inteligentny-.. wrażliwy-.. smutny-.. dumny-.. szczęśliwy-.. - zadania, ściągi i testy - Zapytaj.onet.pl.. To tylko to !. Od podanych przymiotników utwórz rzeczowniki abstrakcyjne.. Wśród podanych rzeczowników podkreśl tylko te, które są nazwami tego, co można rozpoznać zmysłami.. Wikkkka26 April 2019 | 0 Replies .Rzeczownik abstrakcyjny to taki rzeczownik, którego znaczenia nie można ogarnąć podstawowymi zmysłami; to przeciwieństwo rzeczownika konkretnego, np. dzieciństwo, kultura, miłość Rzeczownik konkretny to rzeczownik, który odnosi się do konkretnych, namacalnych przedmiotów.. Od podanych części mowy utwórz rzeczowniki abstrakcyjne.. Proszę o jak najszybsze i poprawne rozwiązanie zadania~ Daje naj + patrz na ilość punktów ^^ Answer5.. kulturalny-.. smutny-.Od podanych przymiotników utwórz rzeczowniki abstrakcyjne: zgodny,spokojny,skromny,uczciwy,kulturalny,inteligentny,wrażliwy,smutny,szczęśliwy,dumny 2 Zobacz odpowiedziSzkoła podstawowa rozwiązane Zad.1 Od podanych przymiotników utwórz rzeczowniki abstrakcyjne, będące nazwami wartości..

Od podanych przymiotników utwórz rzeczownik abstrakcyjne.

skromny-.. Może on być policzalny lub niepoliczalnyOpracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. POMOCY !. ~~~~~~~~~~~~~~ Pomocy .. zgodny-.. (przymiotnik) 2. a) przymiotniki .Od podanych ni żej rzeczowników utwórz rzeczowniki w liczbie mnogiej l. pojedyncza l. mnoga mężczyzna ratownik fryzjer warsztat aktor witryna ksi ążka ksi ężyc stolarz kradzie ż pi żama Ćw.. uczciwy-.. Od podanych przymiotników utwórz rzeczownik abstrakcyjne.. Ramka: Wartości pozytywne i Wartości negatywne.. zgodny - .. spokojny - .. skromny - .. uczciwy - .. kulturalny - .. inteligentny - .. wrażliwy - .. smutny - .. szczęśliwy - .. dumny - .. + Co to są rzeczowniki abstrakcyjne ?. Przykład Rycerze charakteryzowali się odwagą.. wrazliwy-.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Używając odpowiedniej konstrukcji zdań warunkowych, utwórz zdania, stosując podane w nawiasie czasowniki.. Wyrazy zakończone na -anie lub -enie, choć mają znaczenie podobne do czasowników, są jednak rzeczownikami odczasownikowymi.. czasami wiecej niż jedna odpowiedź jest poprawna.. - MidBrainart .. Utwórz od podanych przymiotników rzeczowniki.UWAGA!. 3 Do ka żdego z ni żej podanych rzeczowników dopisz partykuł ę "nie" _____porz ądek _____dotykanie _____czytanie _____pomaganie9.Wskaż rzeczowniki nieosobowe: pudełko, obrazek, pielęgniarka, pstrąg, tulipan, piesek, Monika 10. zad.2Od podanych przymiotników utwórz rzeczowniki abstrakcyjne..

Od podanych części mowy utwórz rzeczowniki abstrakcyjne.

a) przymiotniki: dobry, cierpliwy, chłodny, odpowiedzialny.. b) czasowniki: upierać się, milczeć, kłamać, kraść.. c) rzeczowniki: przyjaciel, donos, bohater, wrógUtwórz od podanych przymiotników rzeczowniki.UWAGA!. honor, wujek, grzeczność, dziecko, tęsknota 5. czasami wiecej niż jedna odpowiedź jest poprawna spokojny,zły,przyjacielski,winny,odważny,bochaterski,cierpliwy,dobry,chory,nieśmiały,leniwy,oryginalny.podział nazw: 1) proste => składają się tylko z jednego wyrazu 2) złożone => składają się z więcej niż jednego wyrazu 3) konkretne => nazwy konkretne są znakami dal rzeczy lub osoby lub czegoś co wyobrażamy sobie jako rzecz 4) abstrakcyjne => to takie które nie są znakami dla osób lub rzeczy lecz wskazują a) pewną ceche wspólną wielu przedmiotów …1.Dziecko i dzieciństwo- czym się różnią rzeczowniki konkretne od rzeczowników abstrakcyjnych?. mądry, dobry, piękny, łagodny, zazdrosny, niesprawiedliwy, leniwy, zarozumiały, przyzwoity, miłosierny, wrogi, uczciwy, pokorny..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt