Przeczytaj tekst z którego usunięto pięć zdań wpisz w luki

Pobierz

Wpisz w luki 7.1.-7.3. litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. Jeden wyraz nie pasuje do żadnej luki.. RAINING POETRYPrzeczytaj tekst, z którego usunięto cztery fragmenty.. A. Thus, maps are becoming social.WOJEWÓDZKIE KONKURSY PRZEDMIOTOWE 2019/2020 - STOPIEŃ SZKOLNY 3 z 8 Zadanie 2. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Uwaga!. Dwa zdania nie pasują do żadnej luki.. Uwaga: jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. Wybierz w luki litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. THE MOST BRITISH GUINNESS WORLD RECORDPrzeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Dobierz fragmenty zdań tak, aby powstał spójny i logiczny tekst.. Zadanie 7 Przeczytaj tekst, z którego usunięto trzy zdania.. Uwaga!Przeczytaj uważnie poniższy tekst, z którego usunięto 5 fragmentów zdań.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Uwaga!. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Uwaga: jedno zdanie podano dodatkowo i nie pasuje do żadnej z luk.. A. looked B. little C. few D. said E. saw F. talkedPrzeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania..

Przeczytaj tekst, z którego usunięto pięć zdań.

2018-11-10 12:15:46; przeczytaj poniższy tekst, z którego usunięto 5 zdań.Uzupełnij luki 1-5 zdaniami a-f,tak aby powstał spójny i logiczny tekst.Jedno zdanie niepasuje do żadnej luki.. Uzupełnij luki (1-5) w tekście podanymi niżej zdaniami (A-F).. Zadanie 8.. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). Uwaga: dwa zdania zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. literę, którą oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. Fragmenty te oznaczono literami i podano w tabeli.. Uwaga!. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. My dad, who .Przeczytaj poniższy e-mail i uzupełnij luki (1-5) w tekście.. Uwaga!. 2010-01-05 16:28 .. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.Przeczytaj poniższy tekst.. Wybierz w każdą lukę literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). 2010-01-05 16:28:34; Przeczytaj poniższy tekst.przeczytaj poniższy tekst, z którego usunięto 5 zdań.Uzupełnij luki 1-5 zdaniami a-f,tak aby powstał spójny i logiczny tekst.Jedno zdanie niepasuje do żadnej luki.. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które są poprawnym uzupełnieniem luk 11.1.-11.3..

Przeczytaj poniższy tekst, z którego usunięto pięć zdań.

Wpisz w każdą lukę (1.-4.). literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.Strona 10 z 17 Zadanie 8.. Wpisz w luki (1-4) litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. - 1.5) wpisz literę, którą oznaczony został brakujący fragment.Przeczytaj tekst, z którego usunięto trzy zdania.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. uzupełnij luki w tekście (1-5) odpowiednimi zdaniami (A-F).. W każdą lukę (1.1.. Wpisz w luki 1-4 litery, którymi oznaczono brakujące fragmenty A-E, tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Uwaga!. 2011-05-23 21:00:05; Przeczytaj poniższy tekst.. They were going to be thePrzeczytaj tekst z którego usunięto pięć zdań.Uzupełnij luki w tekście (1-5) odpowiednimi zdaniami (A-F).Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. 2018-11-10 12:15:46Przeczytaj tekst, z którego usunięto trzy zdania..

(0-4) Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.

Przeczytaj tekst, z którego usunięto pięć zdań.. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). Uwaga: dwa zdania zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. (0-4) Przeczytaj trzy oferty pracy skierowane do nastolatków w sezonie .Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Wpisz w luki 7.1.-7.3. litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać .Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). Uzupełnij luki używając podanych wyrazów w odpowiedniej formie.. Uwaga: jedno zdanie podano dodatkowo i nie pasuje do żadnej z luk.. Have you ever wished you had your own place?ZADANIE 5 Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Wpisz w luki 4.1.-4.4. litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. Wpisz w każdą lukę (7.1.-7.3.). Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Jeden wyraz nie pasuje do żadnej luki.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Dopasuj zdania A-G do luk 1-5, tak aby otrzymać spójną i logiczną całość.. (0-3) Przeczytaj tekst.. Wstaw zdania oznaczone literami (A-F) w luki 1-5, tak aby powstał spójny i logiczny tekst..

Przeczytaj uważnie tekst, z którego usunięto 6 zdań.

literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Uwaga!. Dopasuj zdania A-G do luk 1-5, tak aby otrzymać spójną i logiczną całość.. Dopasuj do każdej luki (1-5) literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-F).. Uwaga!. They don [t use .Strona 8 z 13 Zadanie 8.. Uwaga: dwa zdania zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.Strona 12 z 14 Zadanie 11.. Uwaga: Jeden fragment został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Uzyj wyrazów z ramki w odpowiedniej formie 2010-09-09 18:49:03; przeczytaj poniższy tekst, z którego usunięto 5 zdań.Uzupełnij luki 1-5 zdaniami a-f,tak aby powstał spójny i logiczny tekst.Jedno zdanie niepasuje do żadnej luki.. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru każdej luki.. Uzupełnij luki używając podanych wyrazów w odpowiedniej formie.. Uwaga!. Wpisz w luki 1-4 litery, którymi oznaczono brakujące zdania A-F, tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. Uwaga!. Wpisz w wyznaczone miejsca (1-6) litery (A-H) odpowiadające brakującym zdaniom.. Uwaga!. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt