Przeczytaj regułę gramatyczną zamieszczoną na stronie 101

Pobierz

1 i 2 str. 88 Przeczytaj regułę gramatyczną zamieszczoną na stronie 99 - Przyimki z biernikiem.Szukasz pomocy przy zadaniu domowym z przedmiotu Język niemiecki?. Następnie przeczytaj regułę gramatyczną zamieszczoną na stronie 117: Rekcja czasowników.. wyrazami.A2/109.. Posłuchaj nagrania i zanotuj w zeszycie nazwy pomieszczeń szkolnych, które pojawiają się w tekście:Kliknij tutaj, aby dostać odpowiedź na pytanie ️ Przeczytaj regułę gramatyczną zamieszczoną na stronie 117 następnie dokończ zdania podrzędne i napisz je w z… mgmitruk12 mgmitruk12 21.04.2020 Język niemiecki Gimnazjum rozwiązane .2.. 1 dopasuj nazwy krajów z ramki do numerków na mapie, zapisz wyrazy do zeszytu z tłumaczeniem na język polski.. 1.Przeczytaj regułe zamieszczoną na stronie 101 i napisz w zeszycie zdania z właściwymi wyrazami z zadania 1 1.. A4/121 Napisz w zeszycie zdania z właściwymi formami czasowników w czasie przeszłym (Präteritum = Imperfekt).. A4/125 Powiedz, kim z zawodu są twoi rodzice, gdzie pracują i co robią.. Następnie dokończ zdania podrzędne i napisz je w zeszycie.. Sprawdzenie materiału pod kątem ich aktualności.Przeczytaj regułkę gramatyczną na stronie 39i utwórz nazwy mieszkańców 1 Meine Oma aus ÖsterReich .Sieist.. 2Er kommt aus Frankreich .Er ist.und seine Mutter ist.. 3Pedro kommt aus Spanien .Er ist also.. 4 Marek kommt auPrzeczytaj regułę gramatyczną zamieszczoną na stronie 117..

Przeczytaj regułę gramatyczną zamieszczoną na str. 116.

Dodaj do Moich książek.. Przyimki z biernikiem.. ( nagranie przesłałam na Messengerze) Następnie przeczytaj zdania z właściwymi imionami.. Np. 1 - Ireland - IrlandiaPrzeczytaj e-mail i powiedz, które informacje są prawdziwe.. KROK 2.. Jeśli mamy np. czasownik denken an + Akk.. Wykonaj zad.. Zwróć uwagę na szyk wyrazów - zadania 3, strona 44 w podręczniku.. Następnie napisz w zeszycie zdania z właściwymi.. Przeczytaj regułę gramatyczną ze strony 116.Weryfikacja tekstu odbywa się na następujących poziomach: 1.. Sie geht oft in.. 5. die kinder spielen gern Fubball.Przeczytaj regułę gramatyczną zamieszczoną na stronie 117.. Już od pięciu lat jestem nauczycielką języka niemieckiego.. Polecenie 2.. Polecenie 1.. Sprawdzenie tekstu pod kątem ewentualnych błędów ortograficznych, stylistycznych, interpunkcyjnych lub innych.. Korepetytor.. Posłuchaj dialogu z ćwiczenia 1.. Następnie napisz w zeszycie zdania z właściwymi.. Wieczorami zaś - przy kubku dobrej kawy - zagłębiam się w niemieckiej literaturze współczesnej.Następnie przeczytaj 6.. Pytania do rekcji czasownika.. Wykonaj zad.. Następnie przeczytaj regułę gramatyczną zamieszczoną pod zadaniem (żółta tabelka).. Przejdź na stronę Grammatik fit (str.60) i przeczytaj podpunkt 3 i zapisz odmianę czasownika finden w zeszycie.. Przeczytaj teksty w zadaniu A1 jeszcze raz, a następnie zdania z właściwymi imionami..

Następnie przeczytaj regułę gramatyczną zamieszczoną na stronie 135.

Przetłumacz zdania w zadaniu 4 na język niemiecki w zeszycie.. Przeczytaj tekst.. wyrazami.A2/110.. Przy okazji nauczysz się trochę geografii Europy.. Wejdź na wpisz kod E7GRAL i odsłuchaj AUFNAHME 42. Patrz: S. 135 Zdania warunkowe rzeczywiste.. Przeczytaj regułę gramatyczną zamieszczoną na stronie 116.Przeczytaj regułę gramatyczną zamieszczoną na stronie 117.. 4 zgodnie z odmianą czasownika.. W razie kłopotów z tłumaczeniem, zajrzyj na str.127.. 3.Jeśli lekcje, a tym bardziej zadania z niemieckiego zadawane jako praca domowa są dla ciebie zawsze trudne i stresujące - nie łam się.. regułę gramatyczną zamieszczoną na stronie 117.. Prywatnie zajmuję się rzeźbą oraz fotografią.. Zapisz czasowniki do zeszytu:Otwieramy podręcznik na stronie 106.. Przeczytaj dialog.. Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń: A1/90 i A2/90.. Posłuchaj zad.2.. Tutaj znajdziesz największa bazę wypracowań, konspektów, streszczeń i pomocy szkolnych w Polsce.. Czas na gramatykę.. Przeczytaj maila jeszcze raz i uzupełnij zdania.. Przeczytaj regułę gramatyczną zamieszczoną na stronie 116: Odmiana przymiotników, gdy rzeczownik występuje bez rodzajnika.. 1, 2, 3 (Przeczytaj regułę gramatyczną zamieszczoną na stronie 134: Czas przeszły Präteritum..

Język niemiecki.. Regułę gramatyczną zamieszczoną na stronie 61.

Następnie napisz w zeszycie zdania z właściwymi.. Przeczytaj regułę gramatyczną zamieszczoną na stronie 116: Odmiana przymiotników, gdy rzeczownik występuje bez rodzajnika.. 6.Praca z podręcznikiem - str. 120, zad.. Zapisz do zeszytu:Brainly to platforma social learningowa, dzięki której otrzymasz pomoc w zadaniu domowym.. Następnie utwórz zdania jak w przykładzie i zanotuj je w zeszycie.. Struktura zdania warunkowego If + warunek + rezultat lub Rezultat + if + warunek Kolejność części zdania nie ma znaczenia, jeżeli jednak całe zdanie zaczyna się od części nadrzędnej, po "if" nie stawiamy.Wykonaj zadania 4, 5 w podręczniku, wybierz .Spójrz na mapę na stronie 101 w podręczniku.. Następnie napisz w zeszycie zdania z właściwymi formami zaimków wskazujących i pytających.. Przetłumacz wyrażenia na język niemiecki i zanotuj je w zeszycie.A3/107.. Przeczytaj pytania i odpowiedzi z właściwymi przyimkami i napisz je w zeszycie.. Nowe słownictwo możesz prztłumaczyć na stronie (PODRĘCZNIK STR. 106), KROK 3.. A3/125 Połącz ustnie zdania.. 3 wykonaj ustnie i przeczytaj regułę gramatyczną zamieszczoną poniżej(żółta tabelka).. Ponad 100 tysięcy materiałów dla szkoły podstawowej, średniej oraz z zakresu studiów.4.. Utwórz ustnie zdania.. Przeczytaj tekst.. Dołącz do nas i ucz się w grupie.Cele lekcji: Będziesz potrafił wyrażać opinię na temat garderoby..

Następnie przeczytaj regułę gramatyczną zamieszczoną poniżej.

A5/125 Przejdź na stronę 145 i ćwicz wymowę.5.. Pamiętaj, że słownictwo znajdziesz na stronie S.115.. Praca z podręcznikiem (rozwiązania w zeszycie): Zad.. Wykonaj zadanie zgodnie z poleceniem.. Czas przeszły Präteritum czasowników regularnych.). Pamiętaj, że słownictwo znajdziesz na stronie S.115.. Posłuchaj z wypowiedzi Susi w zad.. formami .Następnie przeczytaj regułę gramatyczną zamieszczoną na stronie 134 Czas przeszły (Präteritum) czasowników regularnych.. Następnie przeczytaj zdania z właściwymi imionami i zapisz je w zeszycie..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt