Propozycja oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego

Pobierz

Sułkowice.. Dorota Bukowska.. Myślę, ze posłuży jako pomoc w pracy opiekunów stażu.. Uzasadnienie:Nov 23, 2020Plik zawiera przykładowy schemat oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego, który opiekun stażu musi opracować w ciągu 7 dni od dnia zakończenia stażu przez nauczyciela.ubiegającej się o stopień nauczyciela kontraktowego.. Praca nad uzyskaniem statusu nauczyciela mianowanego stała się dla niej wyzwaniem, a jednocześnie okazją do zweryfikowania opinii, jakim jest nauczycielem.Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego mgr .. wnioskującej o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego.. Ocena pracy nauczyciela według nowych przepisów prawa oświatowego.. Nauczycielom, którzy zakończyli staż i złożyli sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego dyrektor ustala ocenę dorobku zawodowego.. KATARZYNY KUCZEWSKIEJ.. Opiekun stażu: Data rozpoczęcia stażu: ………….. 7 dni •Opiekun stażu pisze projekt oceny dorobku zawodowego w ciągu 7 dni od dnia zakończenia stażu i oddaje go dyrektorowi.. Z 2018 r. poz. 1574)Plik Ocena dorobku zawodowego nauczyciela za okres stazu.docx na koncie użytkownika Miracz • folder Nadzór pedagogiczny • Data dodania: 22 sty 2011 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Jun 16, 2021Świnoujście..

KietrzProjekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego.

Przedstawiam propozycję projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego wnioskującego o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego.. Data rozpoczęcia stażu: Data zakończenia stażu: Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Katarzyna.Po okresie stażu ma za zadanie przedstawić dyrektorowi propozycję oceny dorobku młodego nauczyciela.. 7 dni •Opiekun stażu pisze projekt oceny dorobku zawodowego w ciągu 7 dni i oddaje go dyrektorowi.. Ewelina Wieteska.. Opinia o dorobku zawodowym nauczyciela kontraktowego za okres stażu - nauczyciel wf. Anna Nowak.Opiekun - projekt oceny dorobku zawodowego § 5 ust.. UBIEGAJĄCEJ SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO.. PROJEKT OCENY DOROBKU ZAWODOWEGO.. Data rozpoczęcia stażu : 01.09.2015.. Opiekun stażu : Anna Kłopocka.. Karta Nauczyciela (DZ. U. z 2003 r. NR 118, poz. 1112, ze zmianami) proponuję (imię i nazwisko nauczyciela) pozytywną ocenę dorobku zawodowego.. 2007 - 31.08.2009 R.) IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA) Na podstawie art. 9 c ust.6 i 8 z dnia 26 stycznia 1982r.. Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego .. wnioskującej o nadanie stopnia nauczyciela mianowanegoPROJEKT OCENY DOROBKU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO PANI ZA OKRES STAŻU NA NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Pani..

Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty.

NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO.. Pani mgr…., nauczyciel wspomagający w Szkole Podstawowej……… ubiegająca się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego w okresie stażu trwającego 9 miesięcy .PROJEKT OCENY DOROBKU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO ubiegajcego si o stopie nauczyciela mianowanego, 1 mgr Barbara Piasecka Gniezno, 31 maja 2003 r. nauczyciel mianowany I LO w Gnienie składa w/m do Dyrekcji I Liceum Ogólnokształccego im.May 30, 2021Procedura ustalania oceny dorobku zawodowego 7 dni •Nauczyciel oddaje dyrektorowi sprawozdanie w ciągu 7 dni od dnia zakończenia stażu.. 14 dni •Dyrektor zasięga opinii rady rodziców .. 1 Propozycja protokołu komisji kwalifikacyjnej .. 21 dni •Dyrektor ustala ocenę dorobku zawodowego w ciągu 21 dni od dnia złożenia sprawozdaniaPROJEKT OCENY DOROBKU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO MGR MARZENY EJSMONT WNIOSKUJĄCEJ O NADANIE STOPNIA NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Data rozpoczęcia stażu : 1.09.2008 r. Data zakończenia stażu : .31.05.2010 r. Imię i nazwisko opiekuna stażu : Elżbieta GraczykMay 30, 2022Proponuję dla Pana(i) .. który(a) w terminie od .. do .. realizował(a) staż na nauczyciela kontraktowego, ustalenie pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu..

Prezentacja dorobku zawodowego nauczyciela.

UzasadnienieProcedura ustalania oceny dorobku zawodowego 7 dni •Nauczyciel oddaje dyrektorowi sprawozdanie w ciągu 7 dni od dnia zakończenia stażu.. Miejsce odbywania stażu : Szkoła Podstawowa im.PROJEKT OCENY DOROBKU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO ZA OKRES STAŻU (1.09.. Miejsce pracy: Miejskie Przedszkole Nr 91 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach.. Katarzyna SobańskaProjekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego Wioletta Chmielewska.. Data ukończenia stażu: …………….. Poniżej przedstawiam Państwu przykład oceny zawierającej szczegółowe odniesienia do obserwowanych zajęć oraz do stopnia zaangażowania nauczyciela stażysty ( nauczyciela języka obcego) w realizację wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego.. Oława Ocena stażu Rafał Jaros.. 2 otrzymuje brzmienie: Opiekun stażu, w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu, przedstawia dyrektorowi szkoły projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu, ze szczególnym uwzględnieniem obserwowanych zajęć prowadzonych przez nauczyciela oraz stopnia4 days agoNauczyciel kontraktowy ma 7 dni na przedłożenie sprawozdania z realizacji stażu, opiekun stażu, w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu, przedstawia dyrektorowi szkoły projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu, ze szczególnym uwzględnieniem obserwowanych zajęć prowadzonych przez nauczyciela oraz stopnia .Katalog Beata Nowakowska, 2014-01-14 Swarzędz Informatyka, Różne PROJEKT OCENY DOROBKU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGOAnna Trochimiuk..

Chęciny Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty Maria Balbus.

14 dni •Dyrektor zasięga opinii rady rodziców 14 dni od dnia złożeniaJun 9, 2022Jun 16, 2020w załączeniu przedstawiam projekt oceny dorobku zawodowego za okres stażu, zgodnie z §5 ust.2 rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt