Wyjaśnij jakie znaczenie dla ryb mają poniższe cechy

Pobierz

Głowa sztywno połączona z tułowiem: _____ Występowanie płetwy ogonowej: _____ Dachówkowato ułożone łuski: _____ 3. czy opływowy ksztaut ciała umożliwia roybom pływanie ?. Występowanie płetwy ogonowej.. Oczy pozbawione powiek.. Wyjaśnij jakie znaczenie dla ryb mają poniższe cechy budowy Znaczenie dla ryb ą uwagę na - rekiny) zRyby opanowały środowisko wodne.. Za reszte dyplomiki ;DD To pytanie ma już najlepszą odpowiedź, jeśli znasz lepszą możesz ją dodać4.. Dachówkowato ułożone łuski pokryte śluzem.. 2010-03-18 16:16:48; Czy płazy mają opływowy .Jakie są cechy u ryb, które umożliwiają im życie w wodzie?. Oczy pozbawione powiek.. Poniższe rysunki przedstawiają narządy oddechowe przedstawicieli dwóch różnych grup kręgowców zmiennocieplnych.. Wyjaśnij jakie znaczenie dla ryb mają poniższe cechy budowy ich ciała amelkaromp52 amelkaromp52jakie znaczenie dla ryb maja ponizsze cechy i ich budowy.glowa sztywno polaczona z tulowiem wystepowanie pletwy ogonowej dachowkowato ulozone luskiNapisz, jakie znaczenie dla ryb mają poniższe cechy ich budowy.. - B) Łuski - C) Płetwa grzbietowa i odbytowa - D) Płetwy piersiowe i brzuszne - E) Linia boczna - F) Pokrywy skrzelowe -Biologia- szkoła podstawowa.. - pokonywanie ruchów wody.. pokaż więcej.Skonstruuj tabelę, w której porównasz trzy cechy wymienionych typów poczwarek owadów, wpisując informacje podane w tekście..

Napisz jakie znaczenie dla ryb mają poniższe cechy ich budowy.

Obecność płetw - poruszanie się w wodzie i możliwość zmiany kierunku.Napisz jakie znaczenie dla ryb mają poniższe cechy ich budowy.. Zadanie.. Dachówkowato ułożone łuski.. Obecność płetw.. Obecność linii bocznejPuls życia 6, Zeszyt ćwiczeń.. Wyjaśnij, uwzględniając podane informacje, dlaczego przy różnym stężeniu CO2 w powietrzu masy ciała larwy Junonia coenia się różnią.. *głowa sztywno połączona z tułowiem *oczy pozbawione powiek *obecność płetw *linia boczna *dachówkowato ułożone łuski pokryte śluzem *pokrywy skrzeloweWyjaśnij, jakie znaczenie dla ryb mają poniższe cechy budowy ich ciała.. - Obecność płetw.o rybach -wpisz w wyszukiwarkę: w punktach ).. Proszę wypiszcie wszystkie za 1 dobrze naj i dyplom.. 2010-04-19 16:18:10 Wyjaśnij na czym polega wędrówka ryb ?. 0 0 Odpowiedz.. Zadanie.. Co to znaczy, że ryby są zwierzętami zmiennocieplnymi?. Występowanie płetwy grzbietowej 3.. Głowa sztywno połączona z tułowiem.. Głowa sztywno połączona z tułowiem.. - są stale omywane wodą.. Płetwy parzyste Płetwy występujące pojedynczo 4.. Opisz sposób odżywiania się łodzików i podaj nazwę narządów służących do zdobywania pokarmu.. Linia boczna - dostarcza rybie informacji o kierunku i szybkości ruchów wody.. Pokrywy skrzelowe - zapewniają stały przepływ wody.Wyjaśnij jakie znaczenie dla ryb mają poniższe cechy ich budowy: a) głowa sztywno połączona z tułowiem, b)oczy pozbawione powiek, c)obecność płetw: piersiowych, brzusznych, grzbietowej, ogonowej, odbytowej - opisz znaczenie każdego rodzaju płetw, d)linia boczna, e)dachówkowato ułożone łuski pokryte śluzem,Wyjaśnij jakie znaczenie dla ryb mają poniższe cechy ich budowy: a) głowa sztywno połączona z tułowiem, b)oczy pozbawione powiek, c)obecność płetw: piersiowych, brzusznych, grzbietowej, ogonowej, odbytowej - opisz znaczenie każdego rodzaju płetw, d)linia boczna, e)dachówkowato ułożone łuski pokryte śluzem, f)pokrywy skrzelowe.Na rysunku przedstawiono rybę 4..

Wyjaśnij, jakie znaczenie dla ryb mają poniższe cechy budowy ich ciała.

Ma kształt trójkąta, z niewielkimi płetwami u góry i po bokach.Wyjaśnij, jakie znaczenie dla funkcjonowania mięśni szkieletowych mają poniższe cechy budowy ich włókien: a) dobrze rozbudowana siateczka śródplazmatyczna b) wiele jąder komórkowych c) liczne mitochondria d) obecność mioglobinyNapisz, jakie znaczenie dla ryb mają poniższe cechy ich budowy.. .Wyjaśnij, jakie znaczenie dla sposobu pobierania wody przez płazy żyjące w suchym klimacie ma fakt gromadzenia znacznych ilości mocznika w płynach ustrojowych.. Zwróć szczególn - skrzela.. Głowa sztywno połączona z tułowiem.. Podobne pytania.. Wyjaśnij, dlaczego zwierzęta morskie, takie jak łodzik, mają grube i okazałe muszle, a słodkowodne - cienkie i niewielkie.Wymień znaczenie ryb.. A) Opływowy kształt ciała, nieruchome połączenie głowy z tułowiem.. Głowa sztywno połączona z tułowiem: _____ Występowanie płetwy ogonowej: _____Linia boczna, linia naboczna, narząd linii bocznej (nabocznej) (łac. linea lateralis) - parzysty narząd czuciowy, specyficzny dla ryb i krągłoustych, położony symetrycznie na głowie oraz wzdłuż boków tułowia, od głowy do nasady ogona, a czasami również na płetwie ogonowej.. Ich kształty, barwy i zachowania fascynują ludzi - są inspiracją dla artystów i wynalazców..

Wyjaśnij, jakie znaczenie dla ryb mają poniższe cechy budowy ich ciała.3.

- Oczy pozbawione powiek.. Fotografia przedstawia w toni od przodu głowę rekina wielorybiego.. Pokrywy skrzelowe.. Strona 70.. Dachówkowato ułożone łuski pokryte śluzem - ułatwiają pokonywanie oporu wody.. Na rysunku przedstawiono rybę.. Wykonaj polecenia, odpowiedz na pytania: A. Wyjaśnij, jakie znaczenie dla ryb mają poniższe cechy budowy ich ciała.. Wymień trzy cechy budowy szkieletu ptaków, będące przystosowaniem do lotu oraz określ, jakie znaczenie adaptacyjne ma każda z wymienionych cech.. Przekształcenie kończyny przedniej w skrzydło - stworzenie powierzchni lotnej, 2.2 Napisz, jakie znaczenie dla ryb mają poniższe cechy ich budowy.. Wyposażony w mechanoreceptory rejestrujące zaburzenia hydrodynamiczne wody, a u niektórych taksonów .Wyjaśnij, jakie znaczenie biologiczne dla łodzika ma zdolność regulowania ilości gazu w muszli.. Dachówkowato ułożone łuskiWyjaśnij, jakie znaczenie dla ryb mala ponisze cechy budowy ich ciala.Glowa sztywno polaczona z tułowiem.. 2014-03-29 12:32:10 wymień trzy gatunki ryb labiryntowatych.. Obecność płetw Linia boczna Dachówkowato ułożone łuski pokryte śluzem Pokrywy skrzelowe.Wyjaśnij, jakie znaczenie dla ryb mają poniższe cechy..

2010-05-25 19:17:47Napisz, jakie znaczenie dla ryb mają poniższe cechy ich budowy.

Odp.3 Na rysunku przedstawiono rybę.. Linia boczna.. Ryby mają linię naboczną .Charakterystyczne cechy ptaków wiążą się z ich zdolnością do aktywnego lotu.. Opływowy kształt ciała 2.. Głowa sztywno połączona z tułowiem 2.. Dachówkowato ułożone łuski - Ciało pokryte śluzem - Linia boczna - Pokrywy skrzelowe - Głowa sztywno połączona z tułowiem - 3.. 4 a) Podpisz wskazane na rysunku płetwy.Jakie znaczenie dla ryby ma opływowy krztałt ciała pokryty śluzem?. Cecha porównywana kształt zawiązki skrzydeł i odnóży ruchliwość Typ poczwarki wolna kształt owada dorosłego dobrze widoczne ruchliwa osłonięta obły słabo widoczne ruchliwa baryłkowata baryłkowaty niewidoczne nieruchliwa Nr zadania Wypełnia Maks. liczba pkt egzaminator!2.. załączonego zdjęcia lub w oparciu o podręcznik.. Na ich wzór skonstruowano m.in. łodzie podwodne i torpedy.. Głowa sztywno połączona z tułowiem..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt